Historia MUCI

10 listopada 2021 roku Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) będzie obchodzić 20-lecie powołania przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W strukturach szkolnictwa wyższego w Polsce jest to obecnie jedyne konsorcjum, które łączy w działaniu na rzecz wspólnego celu różnego typu uczelnie: prywatne i państwowe, akademickie i zawodowe, uniwersytety klasyczne, techniczne, medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i wiele innych specjalizujących się w innych dziedzinach nauki.

Co spowodowało, że tak liczne uczelnie chcą i mogą ze sobą współpracować?

Początki historii MUCI sięgają lat 90-tych ubiegłego stulecia. Pojawiły się wtedy środki w ramach programów preakcesyjnych Unii Europejskiej i pomysł 14 uniwersytetów, aby ubiegać się o nie wspólnie na cele istotne dla wszystkich uczelni. Jednym z takich zadań było stworzenie oprogramowania wspierającego działalność dydaktyczną uczelni. W 1999 roku projekt TEMPUS NET uzyskał finansowanie na 2 lata i rozpoczęły się prace nad Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Równolegle w gronie prorektorów przygotowano model dalszej współpracy po zakończeniu projektu TEMPUS. Pierwszym krokiem było powołanie w końcu 1999 roku przez KRUP Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego, które ukonstytuowało się 9 czerwca 2000 roku. Jednym z istotnych zadań UPI było przygotowanie zasad dalszej współpracy uczelni. Zdecydowano się na model konsorcjum jako jednostki międzyuczelnianej uczelni reprezentowanych w KRUP. Na spotkaniu 10 listopada 2001 roku KRUP przyjął regulamin działania Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji, które po krótkim czasie zmieniło nazwę na Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Na siedzibę KRUP wybrał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i tam do dzisiaj działa Biuro MUCI.

Podstawowym zadaniem MUCI było i jest nadal koordynacja działań uczelni na rzecz informatyzacji. Wkrótce okazało się, że przystąpieniem do konsorcjum zainteresowane są uczelnie spoza KRUP i KRUP odpowiednio zmodyfikował Regulamin MUCI. Obecnie MUCI koordynuje 4 projekty informatyczne: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, w którym współpracuje 71 uczelni, System Akademickich Biur Karier (15 uczelni), Otwarty System Antyplagiatowy (12 uczelni) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (10 uczelni). W przeszłości ważnym osiągnięciem MUCI było przygotowanie projektu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i przekonanie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu do jej wdrożenia w 2005 roku.

Do MUCI przystępują ciągle nowe uczelnie. Jednym z powodu sukcesu i trwałości konsorcjum powołanego przed 20 laty jest rzeczywista współpraca między partnerami, W skład Dyrekcji MUCI wchodzą przedstawiciele 7 różnych uniwersytetów, a w Radzie MUCI reprezentowane są wszystkie uczelni KRUP. Z kolei w Komisjach realizujących poszczególne projekty aktywnie uczestniczą przedstawiciele wszystkich uczelni – partnerów w danym projekcie. Ważny jest też sposób finansowania największych projektów poprzez składki uwzględniające możliwości budżetowe uczelni. Także co najmniej raz w roku Dyrekcja MUCI przygotowuje szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe dla Rady MUCI, które są przedmiotem dyskusji na spotkaniu.

Obecnie niewiele osób pamięta moment powstania MUCI i dlatego planujemy zorganizowanie w dniach 9 i 10 listopada 2021 roku spotkanie wszystkich uczelni biorących udział w projektach MUCI. W czasach nie sprzyjających współpracy warto przypomnieć, że w obszarze szkolnictwa wyższego taka współpraca jest możliwa ku satysfakcji wszystkich partnerów. Warto przypomnieć nam wszystkim, jak wyjątkowym przedsięwzięciem jest konsorcjum MUCI i ile udało się prze te 20 lat osiągnąć.

Poznań, 21 kwietnia 2021 roku

Marek Kręglewski
Dyrektor MUCI

Rektorzy Ciążeń 1999r.

Rektorzy Ciążeń 1999 (od lewej):

  • Stanisław Liszewski – Uniwersytet Łódzki
  • Romuald Gelles – Uniwersytet Wrocławski
  • Marcin Pliński - Uniwersytet Gdański
  • Marek Kręglewski – sekretarz KRUP
  • Stefan Jurga – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Piotr Węgleński – Uniwersytet Warszawski
  • Jan Kopcewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • ks. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Zdzisław Chmielewski – Uniwersytet Szczeciński