Komitet honorowy

Przewodniczący KRASP, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej

Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej

Przewodnicząca KRUP, Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewodnicząca KRUP

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PRZEWODNICZĄCY KRPUT, PROF. DR HAB. INŻ. TEOFIL JESIONOWSKI, REKTOR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Przewodniczący KRPUT

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej

Patronat

Miejsce spotkania

Spotkanie odbyło się w dniach 9 - 10 listopada 2021r. w trybie hybrydowym. Gospodarzem części stacjonarnej był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Collegium Minus
Collegium Minus
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Harmonogram

9 listopada

Razem od 20 lat

Otwarcie, powitanie, wystąpienie zaproszonych gości

10:30 – 11:00

2001 - 2021

Krótka historia MUCI - prof. Marek Kręglewski

11:00 – 11:30

20 lat MUCI w liczbach - dr Tomasz Wolniewicz

11:30 – 11:50

MUCI na arenie międzynarodowej – dr Janina Mincer-Daszkiewicz

11:50 – 12:30

Projekty MUCI

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) – dr Janina Mincer-Daszkiewicz

13:30 – 14:00

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA) – prof. Marek Kowalski

14:00 – 14:30

Serwis Akademickich Biur Karier (SABK) – mgr Anna Bielawiec-Osińska

14:30 – 15:00

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD EDU) – mgr Piotr Gwizdała

15:00 – 15:30

Wizyta w Muzeum Enigmy

Muzeum Enigmy

10 listopada